Άρθρα μελισοκομίας

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ.

Γράφει ο JOHN BATSIS
Δάσκαλος μελισσοκόμων

Πριν προχωρήσω περαιτέρω πρέπει εδώ να διατυπώσω γραπτώς πόσο είμαι υποχρεωμένος στον καθηγητή κύριο Peter Schley για την θεωρητική και πρακτική εφαρμογή της εκτροφής και της τεχνητής σπερματέγχυσης των βασιλισσών της μέλισσας, και στις γνώσεις και εμπειρίες του μεγαλύτερου γενετιστή στις μέλισσες, μοναχού Adam. Αφιέρωσα σχεδόν ολόκληρη τη ζωή μου στη μελέτη των βασικών αρχών της αναπαραγωγής μελισσών, που έχω μάθει επίσης από τους νόμους της γενετικής του Mentel, και στη γνώση και την εμπειρία που έχω αποκτήσει δουλεύοντας πάνω στις μέλισσες, πάνω από 40 έτη πρακτικής αναπαραγωγής μελισσών.
Όπως ο υπότιτλος δείχνει ασχολούμαι εδώ μόνο με τα προβλήματα που συναντάμε μέσα στην αναπαραγωγή των βασιλισσών. Αλλά πρέπει να αναφερθεί ότι τα μέσα που υιοθετούνται στην εκτροφή των βασιλισσών μπορούν να έχουν επιπτώσεις ουσιαστικά σε ορισμένα χαρακτηριστικά μιας βασίλισσας, ειδικά στη γονιμότητά της, στη δύναμή της και στη συνέχεια στην απόδοση της αποικίας της

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

Αναπαραγωγή της μέλισσας

Η μέλισσα είναι μέλος μιας κοινωνικής μονάδας και σε όλα τα στάδια της αναπαραγωγής ο εκτροφέας έχει στη διάθεσή του μια ακριβή γνώση των δομών ζώων και φυτών, καθώς επίσης και εκείνα τα διαφορετικά επιθυμητά και ανεπιθύμητα χαρακτηριστικά. Με άλλα λόγια, η επιλογή ενδιαφέρεται για τα καθορισμένα άτομα των οποίων η καταγωγή και η "προσωπικότητα" από την αναπαραγωγική άποψη είναι γνωστή στον εκτροφέα, τουλάχιστον γενικά.

Στην περίπτωση της μέλισσας εντούτοις ο εκτροφέας μελισσών έρχεται αντιμέτωπος όχι με τα απομονωμένα άτομα αλλά με μια κοινωνία, ή για να το τοποθετήσουμε πιο επιστημονικά, με ένα εξαιρετικά καλά ρυθμισμένο και καλά διαταγμένο σύστημα και μια δομή των οποίων μεμονωμένα μέρη λειτουργούν με μια τέλεια αρμονία. Επιπλέον αυτός ο κοινωνικός οργανισμός είναι στην ουσία αθάνατος, διευκρινίζοντας ότι μια αποικία μελισσών δεν πεθαίνει ποτέ από γηρατειά αλλά μόνο λόγω κάποιου ατυχήματος λόγω των εξωτερικών αιτιών.
Το πρώτο ουσιαστικό σημείο έπειτα είναι ότι στην αναπαραγωγή της μέλισσας ασχολούμαστε όχι με τα απομονωμένα άτομα αλλά με μια κοινωνία. Είναι εντούτοις ένα ειδικό είδος κοινωνίας είναι μία οικογένεια με μια μητέρα, ένας απροσδιόριστος αριθμός πατέρων (που έχουν πεθάνει από πολύ καιρό πριν), ένας πολύ μεγάλος αριθμός κορών και ένας περιορισμένος αριθμός αρσενικών. Δεδομένου ότι η μητέρα ζευγάρωσε με έναν άγνωστο αριθμό κηφήνων ( οκτώ έως δέκα κατά μέσο όρο), και κάθε αποικία περιέχει έναν απροσδιόριστο αριθμό ομάδων μισό-αδελφών. Κάθε ομάδα έχει μια κοινή μητέρα και τους πατέρες από διαφορετική καταγωγή, και ως εκ τούτου διαφορετικά κληρονομικά χαρακτηριστικά. Μια αποικία λοιπόν αυτών είναι μια συσσώρευση όλων των παραπάνω ομάδων, κάθε μια με το καθορισμένο σύνολο κληρονομικών διαθέσεών της, και είναι αυτές συνολικά που παραχωρούν σε κάθε κοινότητα των μελισσών το πραγματικό ιδιαίτερο σύνολο χαρακτηριστικών της. Η μέλισσα δεν επιλέχτηκε έντονα από τους ανθρώπους επειδή η βασική αναπαραγωγή μελισσών δεν έγινε κατανοητή μέχρι 1845, Χωρίς αυτήν την κατανόηση, πολύ ελάχιστα θα μπορούσαν να γίνουν. Το 1851, όταν αυτή η βασική κατανόηση γινόταν ευρέως αποδεκτή, από τον μεγάλο Αμερικανό μελισσοκόμο Langstroth, ο οποίος ανέπτυξε τα κινητά πλαίσια της κυψέλης και το διάστημα μεταξύ των κηρυθρών . Ξαφνικά οι μετέπειτα μελισσοκόμοι όχι μόνο κατάλαβαν την μέθοδο αναπαραγωγής μελισσών, αλλά μπορούσαν επίσης να χειριστούν την κυψέλη και να ελέγξουν τη βασίλισσα.
Το ελεγχόμενο ζευγάρωμα ήταν το μόνο εμπόδιο που παρέμεινε . Η απομόνωση νησιών ήταν η καλύτερη ευκαιρία, αλλά είχε περιορισμένη αξία ,και λόγου του κόστους ,και λόγου της εύρεσης της κατάλληλου τοποθεσίας. Μεταξύ του 1860 και 1940, χιλιάδες προσπαθειών αναφέρθηκαν για να προτρέψουν τις βασίλισσες και τους κηφήνες να ζευγαρώσουν στα όρια ενός βάζου, ενός κλουβιού, μιας σκηνής, ή ενός θερμοκηπίου. Κάποιες επιτυχίες αναφέρθηκαν, αλλά οι επιτυχίες αυτές δεν θα μπορούσαν να ελεγχθούν ή να επαναληφθούν. Με την ανάπτυξη όμως της οργανικής γονιμοποίησης ως πρακτική τεχνική στη δεκαετία του '40, η ελεγχόμενη πια αναπαραγωγή των μελισσών έχει ήδη αρχίσει .
Επομένως, δεδομένου ότι οι άνθρωποι αρχίζουν τις βελτιώσεις στις μέλισσες, απολαμβάνουν τα οφέλη από τις βελτιώσεις αυτές. Οι μελισσοκόμοι γρήγορα ανακαλύπτουν ότι οι μέλισσες αποκρίνονται καλά στην επιλογή. Εν μέρει, αυτό είναι επειδή οι μελισσοκόμοι αρχίζουν ακριβώς να τροποποιούν τη μέλισσα μέσω της επιλογής και της ελεγχόμενης αναπαραγωγής, με την βοήθεια της σπερματέγχυσης………….

 

Ο τρόπος της ζωής των μελισσών και της προσαρμοστικότητάς τους στο περιβάλλον.

Σε όλες τις μορφές ζωής το περιβάλλον διαδραματίζει έναν καθορισμένο ρόλο στην ανάπτυξη των κληρονομικών χαρακτηριστικών του ατόμου. Μια μόνη ματιά στο ζωικό και φυτικό βασίλειο είναι αρκετό για να μας αποδείξει αυτό . Εν τούτοις πολλά άτομα μπορούν να φανούν όμοια φαινομενικά, κανένα όμως από τα δύο άτομα της ίδιας οικογένειας δεν είναι απολύτως ίδια. Ακόμη και με τις νέες μεθόδους και τεχνικές που αναπαράγονται τα ζώα , [Κλωνοποίηση], από μια και την αυτή κυψελοειδή διάσπαση που είναι απολύτως ίδια γενετικά, το περιβάλλον έχει μια ουσιαστική επιρροή στην αύξηση και την εξέλιξή τους. Οποιεσδήποτε μεμονωμένες διαφορές εντούτοις εμφανίζονται μόνο μέσα στο πολύ καθορισμένο σύνολο ορίων από τα κληρονομικά χαρακτηριστικά τους.

Πώς η μέλισσα συμμετέχει σε αυτό το γενικό σχέδιο;
Ξέρουμε ότι ολόκληρη η διαδικασία της ανάπτυξης από το αυγό έως την ώριμη μέλισσα, είτε βασίλισσα, είτε εργάτρια είτε κηφήνας πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον που υπόκειται μόνο ελάχιστες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τις προμήθειες τροφίμων, γιατί οι μέλισσες έχουν τη δυνατότητα της προσαρμογής με διάφορους τρόπους , όπως η αναλογία του μεγέθους σε αριθμό μελισσών και του ποσοστού κατανάλωσης τροφίμων . Μια πλήρης έλλειψη τροφίμων σημαίνει το θάνατο ολόκληρης της αποικίας.
Από όλα τα στάδια της διαδικασίας επιβίωσης των αποικιών, το στάδιο της διαδικασίας της πτήσης ζευγαρώματος βασίλισσας και κηφήνων είναι το πιο σημαντικό, και από αυτή τη διαδικασία εξαρτάτε η επιβίωση της αποικίας. Σε όλη αυτή τη διαδικασία εκτός από τις καιρικές συνθήκες που πρέπει να είναι ευνοϊκές, οι μέλισσες εργάτριες παίζουν ένα πολύ μεγάλο ρόλο στη διαδικασία αυτή με την συνδρομή τους, που πρέπει να υποστηρίξουν τη διαδικασία αυτή σε ένα τέτοιο δυσμενές περιβάλλον. Όσον αφορά δε τη σύντομη έκταση της ζωής της μέλισσας εργάτριας, που εμφανίζεται καθ όλη τη διάρκεια του έτους ,αποκλείει οποιαδήποτε δυνατότητα μιας μόνιμης γενετικής προσαρμογής σε ένα ιδιαίτερο τοπικό περιβάλλον.
Εντούτοις παρά τον τόσο ασυνήθιστο τρόπο να απομονωθεί από το περιβάλλον της, η μέλισσα είναι σε θέση να προσαρμοστεί (αν και αυτό δεν είναι εγκλιματισμός), αλλά αυτό το είδος προσαρμοστικότητας αποκτιέται μόνο μετά από μια πολύ μακριά χρονική περίοδο και δεν μπορεί να ρυθμιστεί μέσα σε ένα σύντομο διάστημα του χρόνου σε οποιουσδήποτε νέους όρους. Ένα παράδειγμα αυτού παρέχεται από μια εξαιρετικά παραγωγική μέλισσα που μετατρέπει όλες τις κερήθρες της με τα αποθέματα τροφής σε γόνο, και όταν στο μέσο του καλοκαιριού διακόπτεται η νεκταροέκριση από τα λουλούδια σε σημείο λιμού φροντίζει για την επιβίωση της αποικίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις το αποτέλεσμα θα ήταν μια ενδεχόμενη εξαφάνιση της αποικίας.
Οφείλουμε όμως ένα χρέος ευγνωμοσύνης στη φύση για αυτήν την αυθόρμητη φυσική επιλογή. Έχει παράσχει σε μας κατά τη διάρκεια χιλιάδων ετών εκείνους τους πολύτιμους οικότυπους για την αναπαραγωγή που βρίσκουμε σε μακρινές απομακρυσμένες τοποθεσίες και ορεινές περιοχές της κάθε Χώρας , όπως το Άβατο του Αγίου Όρους, εκτός από τις γεωγραφικά ευδιάκριτες φυλές. Όλο αυτό το υλικό είναι τώρα στη διάθεση του σύγχρονου εκτροφέα μελισσών
Ευρέως είναι γνωστό ότι μια μέλισσα που έχει υπάρξει για πολύ σε ορισμένη περιοχή και έχει προσαρμοσθεί εντελώς στους επικρατούντες όρους πρέπει αναγκαστικά να είναι η καταλληλότερη μέλισσα για εκείνη την περιοχή από την άποψη της επιτυχούς μελισσοκομίας. Είναι αλήθεια ότι μια τέτοια εντελώς προσαρμοσμένη μέλισσα μπορεί να κατορθώσει να επιζήσει στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες για την περιοχή αυτή. Αλλά η φύση δεν αναπαράγει ποτέ για την απόδοση αλλά μόνο για να συντηρήσει έναν ιδιαίτερο τύπο. Ως εκ τούτου όπως η εμπειρία μας έχει διδάξει αποφασιστικά, μια άλλη φυλή των μελισσών που παρουσιάζεται μέσα από ένα συνολικά διαφορετικό περιβάλλον μπορεί να παραγάγει και να δώσει τα αποτελέσματα που κατά μέσον όρο θα μπορούν να ξεπερνούν εκείνων της εγγενούς μέλισσας. Στην πραγματικότητα η εισαγωγή διαφορετικών φυλών στο μελισσοκομείο μας έχει πολλά πραγματικά πλεονεκτήματα και όχι απλώς κρίνεται απαραίτητη αλλά επιβεβλημένη ορισμένες φορές από τον σημερινό επαγγελματία μελισσοκόμο. Παραδείγματος χάριν η εισαγωγή νέου αίματος είναι σε θέση να απαλλάξει τους σύγχρονους επαγγελματίες μελισσοκόμους από την μάστιγα της συνεχούς σμηνουργίας που διέπει κληρονομικά ορισμένες φυλές μελισσών.
Η υποράτσα της Ελληνικής Cecropia η μέλισσα της (χαλκιδικής) απέκτησε [πάντα κατά την γνώμη μας] το κάκιστο αυτό γονίδιο της σμηνουργίας , από τον τρόπο εκτροφής της ανά τους αιώνες, από τα παραδοσιακά κοφίνια Χαλκιδικής και ο οποίος τρόπος διαιωνίζεται και μέχρι σήμερα στην περιοχή αυτή της Ελλάδος.
Υπάρχει μια τάση μεταξύ των εκτροφέων της μέλισσας να αναφέρονται στα παραδείγματα και να χρησιμοποιούν την ίδια ορολογία όπως σε όλα τα άλλα είδη αναπαραγωγής. Αλλά στην αναπαραγωγή μελισσών ερχόμαστε αντιμέτωποι σε όλες τις πλευρές με μια σειρά παραγόντων και δυσκολιών που είναι απλά άγνωστοι στη ζωική αναπαραγωγή. Όπως έχει αναφερθεί ήδη, στην αναπαραγωγή μελισσών ενδιαφερόμαστε όχι για τα μεμονωμένα άτομα αλλά για μια κοινωνία φτιαγμένη από ομάδες που κατέχουν τα πολύ διαφορετικά κληρονομικά χαρακτηριστικά και ποικίλλουν στη δύναμη κατά τη διάρκεια του έτους. Το υλικό αναπαραγωγής, οι βασίλισσες και οι κηφήνες, δεν μας δίνουν καμία ένδειξη, εκτός από τη γονιμότητα της βασίλισσας, των σημαντικών παραγόντων που θα κληροδοτήσουν στους απογόνους τους. Η λειτουργία των μελισσών γονέων ενδιαφέρεται απλώς για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της αποικίας. Οι μέλισσες εργάτριες εκτελούν μόνο μια οικονομική λειτουργία στην αποικία και είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά για τα οποία ενδιαφερόμαστε στην εκτροφή και βελτίωση. Αν και οι εργάτριες είναι θηλυκά γενούν αυγά μόνο όταν βρεθούν σε μεγάλη ανάγκη , [ ορφανές από μητέρα], και από τα οποία αυγά μόνο κηφήνες μπορούν να προέλθουν από το φαινόμενο της παρθενογένεσης.. Όπως έχω αναφέρει παραπάνω προσκρούουμε πάντα σε ένα πλήθος προβλημάτων στην αναπαραγωγή μελισσών που είναι άγνωστα σε άλλες σφαίρες της αναπαραγωγής ζώων και φυτών. Μερικά από αυτά τα προβλήματα είναι η παρθενογένεση στις βασίλισσες , και το πολλαπλάσιο ζευγάρωμα με τους κηφήνες άγνωστης προέλευσης. Και όπου κάθε κηφήνας μετά την πράξη του ζευγαρώματος πεθαίνει και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περαιτέρω γονιμοποίηση όπως είναι δυνατό σε άλλους κλάδους της αναπαραγωγής. Αν και η μέλισσα υπόκειται στους παγκοσμίως έγκυρους νόμους της γενετικής όπως καθορίζονται από τον MENDEL, εντούτοις φανερώνει τις εξαιρέσεις και τις ιδιαιτερότητες ζωτικής σημασίας και σπουδαιότητας. Όπως θα επισημάνω παρακάτω οι νόμοι που ο MENDEL ανακάλυψε για το διαχωρισμό των χαρακτηριστικών δεν ισχύουν στην περίπτωση της μέλισσας ακριβώς όπως με άλλες μορφές αναπαραγωγής.
Προτού να προχωρήσω περαιτέρω πρέπει να πω κάτι για ένα σημείο που το θεωρώ το σημαντικότερο. Αυτό αναφέρεται στη σωστή χρήση των διαφορετικών τεχνικών εκφράσεων. Η ακριβής χρήση τέτοιων εκφράσεων είναι ο τρόπος να μην γίνονται παρανοήσεις. Οι περιγραφές που είναι σε κοινή χρήση στη γενική αναπαραγωγή των κατοικίδιων ζώων δεν ισχύουν κατά κανόνα στον τομέα της μελισσοκομίας. Γιατί στην αναπαραγωγή της μέλισσας πρέπει να εξετάσουμε τα προβλήματα που δεν έχουν κανένα αντίστοιχο στην αναπαραγωγή των ζώων. Για παραδείγματα μπορώ να αναφέρω, παρθενογένεση, πολλαπλάσιο ζευγάρωμα με έναν άγνωστο αριθμό κηφήνων, και επίσης το γεγονός ότι τα εκατομμύρια του σπέρματος σε έναν κηφήνα είναι γενετικά ίδια. Τέτοια φαινόμενα όπως αυτά, καθιστούν αδύνατο για μας να συγκρίνουμε την αναπαραγωγή της μέλισσας με αυτή των κατοικίδιων ζώων.

Κατά την άποψή μου πάντα τα παρακάτω σημεία πρέπει σαφώς και ακριβώς να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, και πρέπει να καθοριστούν:
• Η αναπαραγωγή μελισσών ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την αναπαραγωγή της μέλισσας για εμπορική αξία και όχι σε καμία περίπτωση για την προσοχή και τη συντήρηση των μελισσών.
• Σήμερα τον μελισσοκόμο δεν τον ενδιαφέρει ούτε η ντόπια αύτοχθον φυλή ούτε η γειτονική . για την διατήρηση τέτοιων παραδοσιακών φυλών, αρμόδιο είναι το Κράτος .
• Τον Έλληνα μελισσοκόμο τον ενδιαφέρει εκείνη η φυλή αξιολογώντας τις περισσότερες ευρωπαϊκές φυλές των μελισσών, που θα έχει πολύ περιορισμένο το γονίδιο[ ορμέμφυτο] της σμηνουργίας, περισσότερη παραγωγή σε προϊόντα, με το λιγότερο κόστος και η εργασία του πάνω στις μέλισσες να είναι εύκολη & με τον πιο απλό χειρισμό να μην ενοχλούνται οι συνάνθρωποί μας και τα ζώα.
• Για τον σκοπό αυτό εργάσθηκαν ανά τους αιώνες πολλοί μελισσοκόμοι, και επιστήμονες και τα συμπεράσματά τους σήμερα είναι διαθέσιμα σε κάθε μελισσοκόμο.
Δυστυχώς, το Κράτος το Ελληνικό δεν έχει κάνει τίποτε στο τομέα αυτό στον κλάδο της Μελισσοκομίας. Σε όλες τις Ευρωπαϊκές Χώρες από το 1940 επιδίδονται οι μελισσοκόμοι στη βελτίωση των μελισσών με την Οργανική γονιμοποίηση, και στην Ελλάδα δεν υπάρχει σχολή ούτε στα ΤΕΙ, ούτε στα ΙΕΚ, ούτε στην Ιδιωτική εκπαίδευση, που να μπορούν τα Ελληνόπουλα να σπουδάζουν, να έχουν το πτυχίο της Μελισσοκομίας ή του καθηγητού να μπορούν να μεταδώσουν τις γνώσεις του.
Ενδογαμία.
Όρος ο οποίος αναφέρεται στη γονιμοποίηση των στενών συγγενών μέσα στα όρια μιας γραμμής αναπαραγωγής, ή υπό μια ευρύτερη έννοια μέσα σε μια σειρά ή έναν οικότυπο.
Οι όροι σταυροί και διασταύρωση αναφέρονται αποκλειστικά στη γονιμοποίηση μεταξύ των ατόμων δύο ή περισσότερων διαφορετικών γεωγραφικών φυλών.
Οι όροι αναπαραγωγή συνδυασμού ή συνδυασμοί αναφέρονται στις νέες συνθέσεις των κληρονομικών παραγόντων που έχουν αναπτυχθεί από τους σταυρούς και την αναπαραγωγή γραμμών πέρα από μια σειρά γενεών.
Οι όροι επαναδιασταυρώσεις αναφέρονται στις γονιμοποιήσεις, που επηρεάζονται είτε μεταξύ των απογόνων από τους αρχικούς γονείς είτε με εκείνους μιας προηγούμενης γενεάς του ίδιου σταυρού.
Ο όρος Mongrels αναφέρεται στους απογόνους της γονιμοποίησης άγνωστης προέλευσης.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Β
Οι οικονομικοί στόχοι στην αναπαραγωγή.
Από την καθαρά επιχειρησιακή άποψη πολλοί μελισσοκόμοι ψάχνουν μια μέγιστη παραγωγή του μελιού ανά αποικία ως στόχο των προσπαθειών τους, χωρίς να λάβουν υπόψη τους άλλους παράγοντες που απαιτούνται στις παρούσες περιστάσεις των ημερών μας.
Πράγματι χρειαζόμαστε μια υψηλή παραγωγή ανά αποικία αλλά θα πρέπει να συνδεθεί με τις ελάχιστες δαπάνες και του χρόνου της εργασίας. Όπως προκύπτει από την μακρόχρονη εμπειρία μας, μια διαχείριση μελισσών, ενός επαγγελματία μελισσοκόμου που πηγαίνει για τις υψηλές παραγωγές του μελιού αδιαφορώντας για τις άλλες ανάγκες αποδεικνύεται στο τέλος ασύμφορη. Ένας πραγματικά πετυχημένος κερδοφόρος επιχειρηματίας μελισσοκόμος πρέπει να συνδυάσει όλους τους παράγοντες που έχω αναφέρει με έναν ισορροπημένο τρόπο, προ πάντων στοχεύοντας στην αποταμίευση εργασίας. Ο παράγοντας χρόνος διαδραματίζει έναν σημαντικότερο ρόλο σήμερα από μερικά περισσότερα κιλά κατά την συγκομιδή του μελιού ένα σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη σε κάθε συγκριτική δοκιμή.
Όποτε μια αποικία καταγράφει μια πολύ υψηλή απόδοση πρέπει να την πάρουμε για δεδομένη ότι επιτεύχθηκε από κοινού με όλες τις άλλες απαιτήσεις για την απόδοση.
Μια αποικία που είναι από κάθε άποψη ελαττωματική είτε λόγω ασθένειας ή μιας ισχυρής τάσης σμηνουργίας δεν μπορεί ποτέ να παρουσιάσει την αληθινή δυνατότητα απόδοσής της. Σε όλες τις προσπάθειες αναπαραγωγής μας πρέπει να είμαστε σε θέση να καθορίσουμε όλους τους παράγοντες, καλούς και κακούς, οι οποίοι επηρεάζουν από μία άποψη την ικανότητα απόδοσης μιας αποικίας. Μερικοί από αυτούς έχουν σχέση με την εργασία που συνεπάγεται, παραδείγματος χάριν, η τάση σμηνουργίας, άλλα κληρονομικά χαρακτηριστικά, αν και μη έχοντας οποιαδήποτε άμεση επίδραση είτε στην απόδοση, παραδείγματος χάριν, τον τρόπο που τα καπάκια, σφραγίσματος, [κάλυψης] του μελιού που έχει μια οικονομική αξία και πρέπει να δοθεί μια πιο προσεκτική εξέταση.
Σε όλες τις αξιολογήσεις μας πρέπει να δώσουμε προσοχή στις παρενέργειες ορισμένων παραγόντων επειδή ότι απαιτούμε σχεδόν πάντα εξαρτάται από μια σειρά γονιδίων. Συχνά υποτίθεται ότι ένα χαρακτηριστικό εξαρτάται από ένα γονίδιο μόνο, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώνεται από την εμπειρία. Σχεδόν σε κάθε περίπτωση τα γονίδια συνδέονται. Μια γενική γνώση και μια αξιολόγηση των χαρακτηριστικών, που μπορούμε να επηρεάσουμε με την αναπαραγωγή, διαμορφώνουν το απαραίτητο σχέδιο για ένα επιτυχές πρόγραμμα αναπαραγωγής. Προκειμένου να γίνει κατανοητή η σημασία των ατόμων, όσων αφορά τα χαρακτηριστικά και την αμοιβαία επιρροή τους όσον αφορά το ένα δίπλα στο άλλο, για την κερδοφόρα μελισσοκομία, αυτό φαίνεται εάν κατάλληλα διαιρέσουμε τα άτομα αυτά, σε τρεις κύριες ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει εκείνες τις αρχικές ιδιότητες που είναι ουσιαστικές για οποιαδήποτε μέγιστη παραγωγή μελιού, η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις ιδιότητες που είναι θυγατρικές αλλά εν τούτοις έχει μια άμεση επιρροή στην απόδοση μιας αποικίας, και η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει εκείνες τις ιδιότητες που έχουν σχέση με τη διαχείριση ειδικά στη μείωση της σχετικής εργασίας , και επίσης μερικές άλλες που έχουν μια αισθητική αξία.


Οι αρχικές ιδιότητες για την απόδοση.
1. Γονιμότητα
Η βασική προϋπόθεση για μια αποικία για να είναι σε θέση να παραγάγει τα πολύ καλύτερα αποτελέσματα είναι ότι η αποικία πρέπει να είναι πάντα στη βέλτιστη δύναμη . Αυτό επηρεάζεται από έναν συνδυασμό της γονιμότητας της βασίλισσας και της τάσης των μελισσών στην εκτροφή γόνου, και στις δύο περιπτώσεις τα γνωρίσματα είναι κληρονομικά.. Χωρίς αυτήν την βέλτιστη δύναμη μιας αποικίας οι καλύτερες συγκομιδές είναι σχεδόν δύσκολες και μάλλον κατά τη γνώμη μου μη επιτυχημένες.
Η μεγάλη γονιμότητα δεν είναι μόνο ο αποφασιστικός παράγοντας αλλά είναι η ουσιαστική προϋπόθεση για οποιαδήποτε εξαιρετική απόδοση. Μερικές μέλισσες, παρουσιάζουν ανώμαλη τάση εκτροφής γονιμότητας και ακόμα συνοδεύεται πάντα από μια απώλεια ζωτικότητας και μακροζωίας στις εργάτριες μέλισσες .
Αυτό το είδος γονιμότητας δεν είναι προφανώς κανένα πλεονέκτημα εκτός από αυτό όπου οι μέλισσες εκτρέφονται για την δημιουργία παραφυάδων και μελισσσοδεμάτων προς πώληση.
Υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στη γονιμότητα και στην περιποίηση επώασης του γόνου μεταξύ των διαφορετικών φυλών των μελισσών .
Η δική μας ντόπια μέλισσα , η Cecropia με την κατάλληλη γενετική επιλογή που έχουμε κάνει, και τη διασταύρωση με την Buckfast του μοναχού Adam πλησιάζει να ανταγωνισθεί στην ποσότητα εκτροφής του γόνου, την Ιταλική Ligustica μέλισσα.
Στην Ελλάδα υπάρχει συγχρόνως η άποψη "δεν θέλουμε μέλισσες , θέλουμε μέλι". Προφανώς ο εμπορικός επαγγελματίας μελισσοκόμος δεν θέλει τις αποικίες που μετατρέπουν κάθε σταγόνα του μελιού σε γόνο. Αλλά και αυτό που θέλουν οι επαγγελματίες μελισσοκόμοι δηλαδή το μέλι, το παράγουν οι πολλές μέλισσες.
Συμπέρασμα. Όσο ισχυρότερη είναι μία αποικία τόσο περισσότερη πιθανότητα έχει για υψηλότερη παραγωγή μελιού. Όπως έχω αναφέρει ήδη εντούτοις, μια επαρκής γονιμότητα πρέπει να δεθεί με μια σειρά άλλων ουσιαστικών χαρακτηριστικών οικονομικής αξίας. Ένα καλό γνώρισμα απαιτεί μια ολόκληρη αλυσίδα άλλων καλών γνωρισμάτων. Πράγματι χωρίς την αλληλεπίδραση αυτής της αλυσίδας, ένα ενιαίο χαρακτηριστικό δεν μπορεί να αναπτυχθεί πλήρως.
Μια βασίλισσα που στην περίοδο από το τέλος Μαΐου μέχρι το τέλος Ιουλίου δεν μπορεί να διατηρήσει με τον γόνο δέκα πέντε πλαίσια Langstroth ή δέκα πλαίσια Dadant [46χ27 εκ] δεν πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας να την χρησιμοποιούμε σαν πρότυπο. Αυτό το ποσό του πληθυσμού, στα καλά μελίσσια πρέπει να είναι αυθόρμητο, και όχι να προέρχεται και να στηρίζεται σε οποιαδήποτε μορφή σίτισης.
2. Ζήλος της αποικίας για την προμήθεια τροφών.
Ένας υψηλός βαθμός γονιμότητας πρέπει να συνδεθεί από μια απεριόριστη ικανότητα για την εργασία να προμηθεύει με τροφές την αποικία. Η βιομηχανία παραγωγής νεαρού πληθυσμού είναι ο μοχλός που αυξάνει όλες τις ιδιότητες από άποψη οικονομικής αξίας, του κάθε επαγγελματία μελισσοκόμου. Αν και η μέλισσα είναι παρομοιοδώς πολυάσχολη, υπάρχουν φυλές και υβρίδια που είναι κυριολεκτικά καλά- για κάθε , ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που βγαίνει μόνο όταν γίνονται οι συγκρίσεις της απόδοσης με τους ίδιους όρους. Στο μελισσοκομείο όπου γίνονται οι προκαταρκτικές επιλογές από τις διαφορετικές φυλές και τις γραμμές , αυτές οι διαφορές εμφανίζονται συχνά πολύ γρήγορα και αποδεικνύονται πάντα καλά θεμελιωμένες. Η βιομηχανία εκτροφής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον όρο και τη γενική κατάσταση μιας αποικίας. Ένα σμήνος με μια νεαρή, πρόσφατα ζευγαρωμένη βασίλισσα, παραδείγματος χάριν, εργάζεται πάντα για τις πρώτες εβδομάδες με την ασύγκριτη δύναμη στη βιομηχανία [τάση εκτροφής σαν να προέρχεται από καινούργιο σμήνος αφεσμού.]
Αν και η βιομηχανία [τάση εκτροφής] είναι ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό και η πλήρης ανάπτυξή της εξαρτάται από τη συνεργασία μιας σειράς ιδιοτήτων καθώς επίσης και από την πραγματική κατάσταση μιας αποικίας, παραδείγματος χάριν, εάν είναι σωστή βασίλισσα ή όχι, από γενετική άποψη η στενή ενδογαμία για να εντείνει αυτήν την ποιότητα της βιομηχανίας μπορεί να είναι αντιπαραγωγική και να επιφέρει ακόμη και μια σοβαρή επιδείνωση στην απόδοση…………………
3. Αντίσταση στην ασθένεια
Δεν μπορεί προφανώς να υπάρξει καμία ελπίδα της μέγιστης απόδοσης σε μια αποικία όταν αυτή είναι εκτεθειμένη σε οποιοδήποτε είδος ασθένειας. Όπως με την αναπαραγωγή ζώων και φυτών έτσι και με τις φυλές αναπαραγωγής των μελισσών, που γενικά είναι πολύ εύρωστες, αυτό το σημείο της αντίστασης στην ασθένεια είναι μια από τις σημαντικότερες εκτιμήσεις μου. Μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη αντίσταση στην ασθένεια είναι ένας αναπόφευκτος παράγοντας για την επιτυχή μελισσοκομία. Ιδανική περίπτωση θα μπορούσε να πει κανείς είναι φυσικά, η ασυλία θα ήταν η απάντηση, Αλλά αυτή δεν είναι πραγματικά δυνατή με τις μέλισσες επειδή εδώ πρέπει να εξετάσουμε μια ολόκληρη αποικία που είναι η κοινότητα, και όχι τα μεμονωμένα άτομα όπως είναι κανονικά στην περίπτωση αυτή.
Δεδομένου ότι πρέπει να εξετάσουμε διάφορες ασθένειες και των ώριμων μελισσών και του γόνου, και μια λεπτομερής περιγραφή όλων των παραγόντων που περιλαμβάνονται δεν είναι δυνατή σε αυτή τη φάση, θα επιστρέψω σε αυτό το θέμα αργότερα σε ένα άλλο ειδικό άρθρο.
4. Απροθυμία συλλογής προϊόντων
Μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη ιδιότητα είναι η απροθυμία συλλογής προϊόντων και είναι μια αναπόφευκτη προϋπόθεση στη σύγχρονη μελισσοκομία. Η ανώμαλη τεχνητή συλλογή των αποθεμάτων όχι μόνο προκαλεί την πρόσθετη εργασία και την καθυστέρηση αλλά αποτρέπει τη μέγιστη παραγωγή ανά αποικία, η οποία είναι ακριβώς ο στόχος της εμπορικής μελισσοκομίας σε όλες τις χώρες του κόσμου σήμερα. Μια φυλή των μελισσών που χρηματοδοτείται και επιλέγεται με κάθε επιθυμητό γνώρισμα αλλά επιδίδεται σε ανώμαλη συλλογή δεν έχει καμία θέση στη σύγχρονη μελισσοκομία.
Με τη βοήθεια του διαφορετικού σμήνος-ελέγχου οι μέθοδοι που υπάρχουν μπορούν να γίνουν αδύνατες, αλλά τέτοιες μέθοδοι όπως «Demaree», η τεχνητή συλλογή ή η απομάκρυνση της βασίλισσας κατά τη μεγάλη νεκταροέκριση για να αποτελέσουν τους πυρήνες, είναι διαδικασίες που απαιτούν τόσο πολύ χρόνο και δεν έχουν καμία θέση στην εμπορική σημερινή μελισσοκομία. Επιπλέον οι αποικίες που έχουν υποβληθεί σε τέτοιες τεχνικές δεν είναι ποτέ στο πρόγραμμα μας για να παραγάγουν τις μέγιστες συγκομιδές του μελιού. Η απροθυμία όμως στη συλλογή, είναι ακριβώς το αντίθετο, στον πυρετό συλλογής, είναι κληρονομική και επιπλέον εξαρτάται από τις περιστάσεις. Φυσικά και τα δύο χαρακτηριστικά υπόκεινται σε ένα ευρύ φάσμα των δευτεροβάθμιων επιρροών. Η ενδογαμία σε στενή βάση μειώνει την τάση για συλλογή , λόγω της ετέρωσης όμως, θα εντείνει την τάση συρροής. Συμπέρασμα , νέο αίμα στο μελισσοκομείο μας, εισαγωγή νέας φυλής. Αυτό πρέπει να το λάβουν πολύ στα σοβαρά οι έλληνες επαγγελματίες μελισσοκόμοι, και το συντομότερο δυνατό να εμπλουτίσουν με νέο αίμα τα εκφυλισμένα μελισσοκομεία τους. Ο μόνος τρόπος να ενταθεί μια απροθυμία να συλλογής επιτυγχάνετε μέσα από την εκτροφή. Το πραγματικό πρόβλημα είναι να παραχθεί μια ισορροπία μεταξύ αυτού του χαρακτηριστικού και μιας μέγιστης ζωτικότητας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ .Γ.
Δευτεροβάθμιες ιδιότητες.
Η μεγάλη τάση για εκτροφή του γόνου , η αντίσταση στις ασθένειες και η προθυμία να συρρέουν προϊόντα είναι οι ουσιαστικές ιδιότητες από οικονομικής σπουδαιότητας και αποτελούν τη βάση για όλες τις προσπάθειες αναπαραγωγής μας. Τα άλλα χαρακτηριστικά δεν είναι ουσιαστικά με τον ίδιο τρόπο, αλλά είναι πολύ μεγάλης σπουδαιότητας. Καθένα συμβάλλει στην ενδυνάμωση της δυνατότητας συλλογής μελιού και των άλλων προϊόντων σε μια κυψέλη..
1. Μακροζωία
Άλλο ένα χαρακτηριστικό που πρέπει να κυριαρχεί στον κατάλογο εκείνων των κυψελών που έχουν μια πολύ αξιοπρόσεχτη επιρροή στην απόδοση μιας αποικίας είναι η μακροζωία . Υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές στη μακροζωία μεταξύ των διαφορετικών φυλών και των πληθυσμών των μελισσών. Η επέκταση της διάρκειας ζωής μιας μέλισσας, ακόμα κι αν είναι μόνο μέχρι και για μερικές ημέρες θα επιφέρει μια αντίστοιχη αύξηση στον αριθμό προμηθειών με τροφές και επομένως μια υψηλότερη απόδοση ανά αποικία χωρίς μια αντίστοιχη αύξηση στην εκτροφή γόνου. Η μακροζωία φαίνεται να οφείλεται σε δύο παράγοντες:
α Σε κληρονομικό γνώρισμα
β Στην ποιότητα της διατροφής των προνυμφών κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξής τους.
Η ποιότητα της περιποίησης κάθε ατόμου, είτε πρόκειται για βασίλισσα, εργάτρια ή κηφήνα, κατά τη διάρκεια της λαρβικής ανάπτυξής τους είναι το κρίσιμο σημείο, όσον αφορά τη μακροζωία. Όσον αφορά στη βασίλισσα έχει επιπτώσεις σε αυτή ως προς την ικανότητα που κληρονομεί για την ικανότητα της μεγάλης γέννας, και στην περίπτωση του κηφήνα η αρρενωπότητά του, η δυνατότητά του να αναπαραγάγει. Η ενδογαμία αφ' ετέρου μπορεί να έχει μια καταστρεπτική επίδραση στη μακροζωία.
Ορισμένες φυλές, ειδικότερα η apis Anatolia, Carniolan, Caucasia, και γενικά όλες οι δυτικοευρωπαϊκές φυλές είναι μακρόβιες, ένα γεγονός που φανερώνεται στη μακροζωία των βασιλισσών. Οι εξαιρετικά-παραγωγικές κυψέλες είναι σχεδόν πάντα βραχύβιες. Η εξαιρετική μακροζωία βρίσκεται περισσότερο σε εκείνες τις φυλές που είναι συγκρατημένα παραγωγικές.. Στην εμπειρία μας έχουμε διαπιστώσει ότι οι μέλισσες που παράγονται από την πετυχημένη f1 βασίλισσα που έχουμε δημιουργήσει από το 1985 μέχρι σήμερα Bukcfast x Cecropia είναι οι πιο μακρόβιες. Το γονίδιο της μακροζωίας δεν πιστεύουμε να το έχει σε τόσο μεγάλο βαθμό καμία άλλη μέλισσα από την Ελληνική Cecropia.
Μιλάμε για τη μακροζωία αλλά θα ήταν ακριβέστερο για να αναφερόμαστε και να ενδιαφερόμαστε για τον όρο, ζωτικότητα. Μέσα σε όλο τον κύκλο μιας μέλισσας η ζωή της εξαρτάται από την ενεργειακή παραγωγή της. Όσο μεγαλύτερο το ποσό ενέργειας που χρησιμοποιείται, τόσο κοντύτερη η διάρκεια ζωής της. Ως εκ τούτου η μακροζωία στην περίπτωση της μέλισσας δεν είναι ένα θέμα προκαθορισμένης διάρκειας ζωής αλλά εξαρτάται από την κατάσταση της ενέργειας, της εργασίας, και του πραγματικού ποσοστού δαπανών από κάθε άτομο. Εντούτοις, ο βαθμός μακροζωίας είναι αναμφισβήτητα ένα γενετικά καθορισμένο γνώρισμα. Αυτό έχει επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την f1 διασταύρωση που έχουμε αναφέρει παραπάνω.
2. Φτερό- δύναμη.
Μία υψηλής ανάπτυξης δύναμη φτερών μπορεί τελικά να επηρεάσει τη σειρά πτήσης μιας μέλισσας. Στην πραγματικότητα καθορίζει εάν μπορεί ή όχι να φθάσει σε μια ιδιαίτερη μακρινή πηγή με νέκταρ.
3. Έντονη αίσθηση της μυρωδιάς.
Μια δύναμη φτερού άνω του μετρίου πρέπει να αντιστοιχεί και σε μια έντονη αίσθηση της μυρωδιάς. Πιθανώς χωρίς μια τέτοια έντονη αίσθηση της μυρωδιάς μια μέλισσα δεν θα αποτολμούσε την αναζήτηση του νέκταρ πέρα από μια ορισμένη απόσταση. Αυτό το γνώρισμα, εντούτοις, έχει τα μειονεκτήματά του, γιατί τείνει να οδηγήσει στη ληστεία, [ λεηλασία ]. Τα δύο γνωρίσματα φαίνονται να είναι αμοιβαία εξαρτώμενα. Μια μέλισσα που έχει μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη αίσθηση της μυρωδιάς φαίνεται ανίκανη να αντισταθεί στον πειρασμό να ληστέψει..
4. Ένστικτο για την υπεράσπιση.
Η αποτελεσματικότερη θεραπεία ενάντια στη ληστεία[ λεηλασία], είναι ένα οξύ ένστικτο για την αυτοάμυνα. Ένα ιδιαίτερα αναπτυγμένο ένστικτο της υπεράσπισης είναι μια ουσιαστική απαίτηση, αυτό παρουσιάζεται περισσότερο και αναπτύσσεται στις Ασιατικές φυλές και λιγότερο στις Ευρωπαϊκές φυλές. Ο ανελέητος αγώνας κατά των πολλών εχθρών των μελισσών, για τους οποίους στα οργανωμένα μελισσοκομία σήμερα δεν έχουμε καμία ιδέα, είναι όμως αναμφίβολα ο αγώνας αυτός αντίστασης κατά των πολυάριθμων εχθρών των μελισσών, αρμόδιος για αυτήν την ιδιαίτερα αναπτυγμένη αίσθηση σε αυτές τις φυλές.
5. Η ενδογαμία.
Αυτή μπορεί να μειώσει αυτό το αμυντικό ένστικτο στη μη ύπαρξη του, το οποίο σημαίνει ότι μια αποικία που δεν έχει ανεπτυγμένο το ένστικτο αυτό της αντίστασης θα παραδίδεται γαλήνια στους ληστές χωρίς καμία προσπάθεια, [ εκφυλισμός του μελισσοκομείου]
6. Ευρωστία και δυνατότητα καλού ξεχειμωνιάσματος
Η Ευρωστία κατά την περίοδο του ξεχειμωνιάσματος συνδέεται καλά με διάφορα άλλα χαρακτηριστικά. Σαφώς οποιαδήποτε μέλισσα που κρυώνει γρήγορα κατά τη συλλογή του νέκταρος, του ύδατος ή της γύρης τις ηλιόλουστες αλλά δροσερές ημέρες της άνοιξης δεν μπορεί να περιγραφεί σαν μια σκληραγωγημένη μέλισσα. Αφ' ετέρου, η αντίσταση στις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες είναι λιγότερο σημαντική. Η καλή διαχείμαση καθορίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος από μια δυνατότητα να επιζήσει κατά τη διάρκεια των μεγάλων περιόδων στα κατώτερα τοιχώματα της κυψέλης χωρίς να θέλει τακτικά να πετάξει να καθαρίσει το έντερό της. και την αντίδραση μιας αποικίας στις ξαφνικές αλλαγές στη θερμοκρασία ή στις διαταραχές γενικά. Η Carnica, παραδείγματος χάριν, τείνει να πετάξει σε μια φωτεινή ημέρα με άνοδο της θερμοκρασίας, όταν οι άλλες φυλές , στο ίδιο μελισσοκομείο, με τους ίδιους όρους , θα παραμείνουν απολύτως ανενεργές. Πράγματι οι μόνιμα στεγασμένες ελεγχόμενες αποικίες μας εμφανίζονται σαν νεκρές από το τέλος Νοεμβρίου έως τα μέσα του Ιανουαρίου , για μια ικανοποιητική πτήση να καθαρίσουν το έντερό τους .
7. Ανάπτυξη την άνοιξη.
Το επόμενο σημαντικό θέμα είναι η ανάπτυξη την άνοιξη. Πρέπει μετά βίας να υπογραμμίσω ότι ο τρόπος με τον οποίο οι μέλισσες αναπτύσσονται την άνοιξη, είτε νωρίς είτε αργά, εξαρτάται από έναν κληρονομικό παράγοντα. Στην εμπειρία μας που, φυσικά, αφορά τους όρους που επικρατούν στη περιοχή μας την Ήπειρο, η γρήγορη ανάπτυξη την άνοιξη πρέπει να εμφανιστεί χωρίς οποιαδήποτε υποκινητική σίτιση δεν πρέπει να αρχίσει προτού οι καιρικές συνθήκες να είναι ευνοϊκές μόλις αρχίσει όμως πρέπει να προχωρήσει ασταμάτητα παρά τις αλλαγές στον καιρό. Η εκρηκτική ανάπτυξη της Carnica, και της Batsis Buckfast x Cecropia μέλισσας, είναι ιδανικές σε αυτό το θέμα, και προτείνουμε ανεπιφύλακτα στους Έλληνες μελισσοκόμους να την δοκιμάσουν.
Ο σύγχρονος μελισσοκόμος απαιτεί να έχει μια μέλισσα που δεν χρειάζεται καμία υποκινητική σίτιση αλλά μια που να αισθάνεται αυθόρμητα την άνοιξη και να αναπτύσσεται μόνο και μόνο με την πρωτοβουλία της. Κατ' αυτό τον τρόπο αποφεύγει όλους τους κινδύνους, τη δαπάνη και την εργασία που περιλαμβάνονται σε μια τεχνητή ανάπτυξη. Εξίσου αυθόρμητος πρέπει να είναι η δυνατότητα να διατηρηθεί ένας αντίστοιχα υψηλός βαθμός αναπαραγωγής μέχρι το τέλος του καλοκαιριού που εγγυάται μια μέγιστη δύναμη αποικιών των νέων μελισσών για τη συγκέντρωση των ανοιξιάτικων προμηθειών και των προμηθειών της διαχείμασης.
8. Η οικονομία
Η οικονομία είναι μια σημαντική ιδιότητα που συνδέεται πολύ με την εποχιακή ανάπτυξη. Εδώ πάλι έχουμε τις ευρείες διαφορές μεταξύ μιας και άλλης φυλής, και μεταξύ των διαφορετικών σειρών. Τα κλασικά παραδείγματα των δύο άκρων είναι η Carnica και η Batsis Buckfast x Cecropia από την μια πλευρά και Ιταλική Ligustica, από την άλλη. Οι αμερικάνικες-αναπαραγόμενες Ιταλικές, όπως το υβρίδιο Starline είναι γενικά εκκεντρικές, ενώ η Anatolia μέλισσα είναι πιο οικονομική από την Carnica. Υπάρχει αναμφισβήτητα στο μυαλό μου ότι η οικονομία είναι μια ιδιότητα που λείπει πάρα πολύ στις σύγχρονες σειρές μελισσών, ένα γεγονός που οδηγεί στα μεγάλα μειονεκτήματα της μελισσοκομίας όσον αφορά τις εμπορικές και πρακτικές πλευρές της.

9. Ρύθμιση των κερήθρων μελιού
Ο τρόπος που οι μέλισσες τακτοποιούν τις κερήθρες μελιού τους, είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό στην αλυσίδα των παραγόντων που συνδέονται μεταξύ τους. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στις φυλές που εκτρέφουμε υπάρχουν δύο τάσεις αντίθετες , φυλές που αποθηκεύουν κοντά στη φωλιά του γόνου και φυλές που αποθηκεύουν μακριά από το γόνο.
Η αποθήκευση μακριά από τον γόνο ενθαρρύνει το χτίσιμο και επίσης το γέμισμα των κερήθρων, συγχρόνως ενεργώντας ως φρένο στην ώθηση συσσώρευσης τροφών στη γονοφωλιά . Μια απεριόριστη φωλιά γόνου από το τέλος Μαΐου μέχρι το τέλος Ιουλίου είναι απόλυτα ουσιαστική στις περιοχές όπου υπάρχει συνεχή ροή μελιού.
Η Carnica τείνει να αποθηκεύσει κοντά στη φωλιά του γόνου, ένα γνώρισμα που πλησιάζει τα άκρα προς το τέλος του καλοκαιριού. Η Ιταλική, αντίθετα, όπως στις περισσότερες από τις άλλες φυλές στέκεται μεσοστρατίς μεταξύ των δύο άκρων. Η Caucasica είναι ένα άλλο παράδειγμα φυλής μελισσών όπου αποθηκεύει το μέλι κοντά στη φωλιά του γόνου. Επιπλέον αυτή η μέλισσα αποθηκεύει το πρόσφατα μαζεμένο μέλι σε λιγότερο αριθμό κερήθρων . Το πλεονέκτημα αυτής της μεθόδου για το μέλι είναι ότι στο τέλος της ροής ή όταν διακόπτεται ξαφνικά η ροή ο μελισσοκόμος δεν βρίσκει έναν ανεπιθύμητο αριθμό μερικώς γεμισμένων ή ασφράγιστων κελιών.
Αυτό είναι επιθυμητό για τη συντήρηση της ποιότητας του μελιού ειδικά στα υγρά κλίματα. Η Ιταλική Ligustica τείνει σε αυτό το θέμα να είναι ακραία. Στην αναπαραγωγή η άποψη είναι ότι χρειαζόμαστε το ενδιάμεσο των παραπάνω αναφερομένων δύο άκρων.
10. Παραγωγή κεριών και κτίσιμο κερήθρας
Μια έμφυτη επιθυμία να χτιστεί η κερήθρα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό. Οποιαδήποτε έλλειψη ζήλου για την οικοδόμηση κερήθρων σχεδόν πάντα οδηγεί σε μια σειρά ασύμφορων δραστηριοτήτων. Υπάρχουν αρκετά αξιοπρόσεχτες διαφορές του ζήλου οικοδόμησης κερήθρων μεταξύ των διαφορετικών φυλών. Μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη τάση για το χτίσιμο των κερήθρων ασκεί μια έμμεση επιρροή στην παραγωγή μελιού, δεδομένου ότι μια μέλισσα που στερείται αυτήν την τάση για χτίσιμο των κερήθρων εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η τάση για συλλογή προϊόντων θα είναι αυξημένη. Από την εμπειρία μας η Carnica στερείται αυτήν την τάση για το χτίσιμο των κερήθρων της., και κατά πάσα πιθανότητα, είναι μια από τις αιτίες της υπερβολικής κλίσης της για να συρρεύσει μέλι. Ο ζήλος όμως για την οικοδόμηση των κερήθρων ενθαρρύνει αναμφισβήτητα την τάση εκτροφής του γόνου γενικά.
11. Συλλογή της γύρης
Η ώθηση να μαζευτεί η γύρη δεν είναι η ίδια με την ώθηση να μαζευτεί το νέκταρ. Η Carnica και η ligustica δεν συλλέγουν τη γύρη με υπερβολή. Αλλά γενικά οι δυτικοευρωπαϊκές φυλές είναι μανιώδεις αποθησαυριστές γύρης. Εκτιμώντας ότι μια ιταλική εκτροφή θα συλλέξει σπάνια μια υπερβολική ποσότητα γύρης ακόμη και στις πιο πλούσιες περιοχές σε γύρη, σε αντίθεση με την μανιώδη συλλογή γύρης από την ελληνική Cecropia Αυτή λοιπόν η αρκετά φαινομενική ώθηση για τη συλλογή γύρης, κατά τη γνώμη μας και από την εμπειρία μας είναι κληρονομική.
12. Γλώσσα – Μέγεθος
Συγχρόνως το μέγεθος της γλώσσας θεωρήθηκε ένας παράγοντας μεγάλης σπουδαιότητας ειδικά όπου το κόκκινο τριφύλλι αφθονεί. Η έλλειψη μακριάς γλώσσας και σύντομης προσιτότητας στις δυτικοευρωπαϊκές φυλές [πλην της caucsiasia] έχει ως αποτέλεσμα τη μη συλλογή να όλου του νέκταρος από το κόκκινο τριφύλλι. Παρόλα αυτά η ligustica, και η Carnica συγχρόνως συλλέγουν ένα μέρος από τις ουσιαστικές συγκομιδές του κόκκινου τριφυλλιού. Εντούτοις, η καλλιέργεια του κόκκινου τριφυλλιού σε όλα τα εδάφη μειώνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε αυτή η πηγή νέκταρ δεν έχει καμία σημασία σήμερα.
Το θέμα της –προσιτότητας της γλώσσας δεν παίζει κανέναν ρόλο σε οποιαδήποτε άλλη πηγή νέκταρος. Στην αναπαραγωγή, προσοχή πρέπει να δοθεί σε μια ιδιαιτερότητα ορισμένων φυλών. Τουλάχιστον σε εκείνες τις περιοχές όπου το χρώμα του μελιού είναι ιδιαίτερα εκτιμημένο, και εμπορεύσιμο. Υπάρχουν φυλές και διασταυρώσεις που μπορούν να συλλέξουν το νέκταρ της κατώτερης ποιότητας στην ίδια θέση και υπό τους ίδιους όρους όπου, παραδείγματος χάριν, η Ligustica και η Carniolan θα συλλέξουν το μέλι της καλύτερης ποιότητας — σαφώς ένας άλλος καλός κληρονομικός παράγοντας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ .Δ
Ιδιότητες που επηρεάζουν τη διαχείριση
Ερχόμαστε τώρα σε εκείνα τα χαρακτηριστικά που δεν έχουν επιρροή στην απόδοση ή στην παραγωγή αλλά είναι εντούτοις ουσιαστικά για την πραγματοποίηση των δευτεροβάθμιων στόχων μας, δηλαδή, εκείνα που συνδέονται με την πραγματική διαχείριση των μελισσών
1. Καλή ιδιοσυγκρασία, καλή ηπιότητα.
Αν και οι απόψεις ποικίλλουν ευρέως μεταξύ των μελισσοκόμων ως προς την αξία των διαφορετικών χαρακτηριστικών, σε ένα σημείο φαίνονται να είναι ομόφωνες — η καλή ιδιοσυγκρασία στις μέλισσες τους. Η κακή ιδιοσυγκρασία [ η επιθετικότητα των μελισσών του μελισσοκομείου μας], καθιστά την εργασία σκληρότερη, προκαλεί μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εκτός από το σοβαρό πρόβλημα με τους γείτονες. Ευτυχώς η καλή ιδιοσυγκρασία, και η ηπιότητα , με τη μέθοδο της τεχνητής σπερματέγχυσης, έχει επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό σήμερα.
Η κληρονομική διάθεση μπορεί εύκολα να αναπαραχθεί με αυτή τη μεθοδο. Μερικές φορές συμβαίνει στην πρώτη διασταύρωση να βρίσκουμε ότι ένα κακό γνώρισμα ιδιοσυγκρασίας να εμφανίζεται, αν και αυτό δεν υπήρχε σε κανέναν από τους γονείς. Είναι όχι μόνο η καλή ιδιοσυγκρασία που θέλουμε να επιλέξουμε., αλλά και η τάση των μελισσών να μη επιτίθενται σε ανθρώπους και ζώα . Το κλασικό παράδειγμα της επιθετικής τάσης σε ανθρώπους είναι η Κυπριακή μέλισσα
Όλες οι διασταυρώσεις της μέλισσας γίνονται οξύθυμες στις χαμηλές θερμοκρασίες.
2. Ήρεμη συμπεριφορά
Δύο περαιτέρω χαρακτηριστικά που αφορούν το φορτίο της εργασίας στις μέλισσες είναι μια ήρεμη συμπεριφορά και η δυνατότητα να μένουν οι μέλισσες κολλημένες πάνω στις κερήθρες. Μερικές φυλές όμως όπως η Caucasia και η ligustica έχουν την τάση με τον λίγο καπνό που θα δεχθούν να είναι γρήγορες να τρέχουν πάνω στην κερήθρα, και να προσπαθούν να πετάξουν από τις κερήθρες, με αποτέλεσμα ο χρόνος να χάνεται κατά τον χειρισμό των αποικιών και η εύρεση μιας βασίλισσας να γίνεται δυσκολότερη. Στην Carnica , και σην Batsis buckfast x cecropia έχουμε το τέλειο παράδειγμα των μέγιστων αυτών καλών .
3. Απροθυμία σε Πρόπολη
Η συνήθεια πολλών φυλών για να επαλείψουν όλες τις εσωτερικές επιφάνειες μιας κυψέλης με πρόπολη είναι ένα από τα πιο δυσάρεστα γνωρίσματα της μέλισσας. Αυτή η απολύτως αναγκαία δραστηριότητα σε μια σύγχρονη κυψέλη αυξάνει αρκετά την εργασία του μελισσοκόμου.
Υπάρχουν μερικές φυλές, όπως η Caucasia , και η «υποράτσα» της Cecropia ή Μακεδονική έχουν την δραστηριότητα αυτή της συγκέντρωσης πρόπολης στο μέγιστο βαθμό ανεπτυγμένη, ενώ άλλες, όπως η Carniolan, η Ligustica, και η Batsis Buckfast x Cecropia, πολύ σπάνια την χρησιμοποιούν. H Carniolan και η Buckfast μέλισσα που έχουμε στα μελισσοκομεία μας για περισσότερο από 20 έτη, αντί για πρόπολη χρησιμοποιούν το καθαρό κερί. Αυτό φαίνεται να είναι ένα κληρονομικό χαρακτηριστικό της γνήσιας Carnica.
4. Κερήθρα στηριγμάτων, παραχτισμάτων
Η παρουσία κηρυθρών παραχτισμάτων και στηριγμάτων πάνω στα πλαίσια ή ανάμεσα από αυτά είναι κάτι που εμποδίζει πολύ την εργασία της επιθεώρησης των αποικιών. Είναι ένα μειονέκτημα σχεδόν σε όλες τις φυλές σε κάποιο βαθμό, λιγότερο στις ανατολικές φυλές . Περισσότερο όμως στην Ελληνική Cecropia.
Πολύ όμως έντονη η παρουσία των πραχτισμάτων αυτών μετά από μια έντονη νεκταροέκριση, π.χ σε ανθοφορία των κιτροειδών, είναι στην Caucasia φυλή.
Είναι σχεδόν αδύνατο να ανοιχτεί μια χαρακτηριστική καυκάσια αποικία χωρίς το παραδοσιακό ξέστρο.
Μετά από μια ροή μελιού κάθε κερήθρα στον θάλαμο του γόνου πρέπει να είναι αναγκαστικά ελεύθερη. Η κερήθρα με τα παραχτίσματα όχι μόνο χρειάζεται περισσότερη εργασία αλλά προκαλεί τη συντριβή και μεγάλου αριθμού μελισσών, μερικές φορές ακόμη και της βασίλισσας, και προκαλεί επίσης και κεντρίσματα . Στη φύση, παραδείγματος χάριν σε έναν κοίλο κορμό δέντρων, το χτίσιμο στηριγμάτων έχει έναν σκοπό. Αλλά στο σύγχρονο τύπο κυψέλης είναι ένα πλήρες μειονέκτημα. Ευτυχώς είναι ένα χαρακτηριστικό που μπορεί εύκολα να επιλεχθεί μέσω της διαγώνιας αναπαραγωγής σε μερικές γενεές, συχνά αυτό γίνεται με τη διασταύρωση στην F2 γενεά εάν η ένωση είναι σωστή.

5. Καθαριότητα
Υπάρχουν ξεχωριστές διαφορές μεταξύ των διάφορων φυλών όσον αφορά στην αίσθηση καθαριότητάς τους γενικά στην κατοικία τους. Οι μέλισσες που ανέχονται την παρουσία απηρχαιωμένων μαύρων κηρυθρών έχουν αναπτυγμένο σε χαμηλότερο επίπεδο την αίσθηση της υγιεινής. Υπάρχουν τέτοιες φυλές των μελισσών. Τα πειράματα που γίνονται στην Αμερική στον αγώνα για να αποτρέψουν τις ασθένειες του γόνου δείχνουν σαφώς ότι η αντίσταση στις ασθένειες του γόνου, είναι βασισμένη σε έναν μεγάλο βαθμό σε μια πολύ ιδιαίτερα αναπτυγμένη αίσθηση της καθαριότητας.
6. Cappings [ Σφράγιση] μελιού
Σε πολλές χώρες όπως η Αγγλία, η Γαλλία , η Αμερική όπου υπάρχει η απαίτηση διάθεσης του μελιού σε κηρήθρα, η τέχνη της κάλυψης [σφράγισης] κηρήθρων όταν το μέλι είναι ώριμο είναι ένας παράγοντας μεγάλης σπουδαιότητας. Ο κατάλογος σχεδίων και μορφών κάλυψης κελιών είναι σχεδόν χωρίς τέλος
Η μορφή σφραγίσματος «cappings», το σχέδιο και το χρώμα τους καθορίζονται φυλετικά. Αυτό διαμορφώνεται έτσι σύμφωνα με τον καλυμμένο γόνο. Η καθαρή Carnica φυλή παράγει λευκά σαν το χιόνι καπάκια αλλά είναι απολύτως επίπεδα και στερούνται οποιαδήποτε μορφή, η ιταλική παρ:άγει κυρίως άσπρο κερί αλλά αυτό φαίνεται σαν να είναι μάλλον ακατέργαστο. Είναι δυνατό από μια στενή μελέτη των βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων “cappings” μελιού να μπορεί κάποιος να καθορίσει και τη φυλή της μέλισσας που ανήκει. Κατά την άποψή μου, είναι μια από τις ελκυστικότερες πλευρές της αναπαραγωγικής εργασίας.
Η αναπαραγωγή για το είδος σφραγίσματος , περιβάλλεται με πολλές δυσκολίες, δεδομένου ότι ολόκληρη η διαδικασία εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Κατά περιόδους το ιδανικό εμφανίζεται με τις ελληνικές μέλισσες, Apis Cecropia. Εδώ και εκεί έχουμε συναντήσει τα πολύ ελκυστικά ειδικά σχέδια, αλλά μέχρι τώρα όλες οι προσπάθειες για αυτή την ελκυστική αναπαραγωγή σε μια εκτροφή έχουν αποδειχθεί άκαρπες. Εντούτοις πρόοδος μικρή έχει σημειωθεί σε αυτόν τον τομέα, και η επίτευξη για ελκυστικά σφραγίσματα μελιού παραμένει ένα αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος αναπαραγωγής μας.
7. Αίσθηση του προσανατολισμού
Μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη αίσθηση του ενστίκτου προσανατολισμού ή κατεύθυνσης, είναι ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα, αυτό βέβαια είναι λιγότερο απαραίτητο όπου οι κυψέλες τοποθετούνται χωριστά ή σε ομάδες ανά τέσσερις, κάθε μία έτσι που να βλέπει σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Αφ' ετέρου το πρόβλημα του προσανατολισμού είναι πολύ έντονο, όταν τοποθετούνται σε μακριές σειρές, όπου όλων η είσοδός βλέπει στην ίδια κατεύθυνση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μια έλλειψη προσανατολισμού θα οδηγήσει στη μετατόπιση πληθυσμού και την εξάπλωση των μολυσματικών ασθενειών.
Η χαμηλή αίσθηση της κατεύθυνσης εμφανίζεται πολύ έντονα επίσης στους σταθμούς γονιμοποίησης βασιλισσών. Δηλαδή στην απώλεια παρθένων βασιλισσών που επιστρέφουν από μια πτήση ζευγαρώματος. Οι αριθμοί των απωλειών παρουσιάζουν σαφώς ποιες φυλές έχουν μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη αίσθηση της κατεύθυνσης
Σήμερα γενικά αναγνωρίζεται από όλον τον μελισσοκομικό κόσμο ότι η αναπαραγωγή διαδραματίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην πάλη εναντίων των ασθενειών. Ο πρώτος στόχος μας σε όλη την εργασία αναπαραγωγής είναι να βελτιώσουμε το επίπεδο απόδοσης και παραγωγής μελιού. Εντούτοις, τα καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μόνο όταν δεν συνοδεύονται από την ύπαρξη σοβαρής ασθένειας στο μελισσοκομείο. Σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας έναν μεγάλο αριθμό μέτρων προφύλαξης. Αυτά τα μέσα εντούτοις πρέπει να θεωρηθούν ως μόνες πρόσθετες ενισχύσεις. Υπάρχει επιπλέον ένα άλλο σημείο: όταν η χρήση ενός από αυτά τα μέτρα πετύχει να θεραπεύσει μια ασθένεια, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της νέας μόλυνσης. Για τον λόγο αυτό σαν κορυφαία προτεραιότητα όλης της σοβαρής πρακτικής αναπαραγωγής πρέπει πάντα να υπάρχει στο σχεδιασμό της αναπαραγωγής η εξεύρεση μιας βασίλισσας γενετικά ανθεκτικής στην ασθένεια.
Αυτό, φυσικά, θέτει την ερώτηση ως προς το εάν αυτός ο αγώνας ενάντια στην ασθένεια κατά την αναπαραγωγή είναι μια δυνατότητα. Από όλες τις πλευρές αυτή η δυνατότητα μέχρι τώρα έχει αμφισβητηθεί σοβαρά, κατά γενική ομολογία λιγότερο τόσο πρόσφατα όσο μερικά έτη πριν. Σε όλα τα ζωντανά πλάσματα παρέχεται η ικανότητα της προστασίας από την ασθένεια. Είναι αυτή η ικανότητα που μπορούμε να επηρεάσουμε κατά την αναπαραγωγή. Εδώ η μέλισσα δεν αποτελεί καμία εξαίρεση. Στην περίπτωσή της η αναπαραγωγή δεν ενδιαφέρεται για τα άτομα αλλά για τις αποικίες του ποικίλου μεγέθους. Επιπλέον, η δύναμη μιας αποικίας κατά τη διάρκεια του έτους υπόκειται σε ιδιαίτερη διακύμανση. Δεδομένου ότι σε όλους τους οργανισμούς παρέχονται τα απαραίτητα μέσα προστασίας εναντίων των ασθενειών, γιατί θα πρέπει η μέλισσα να αποτελεί την εξαίρεση από τους υπόλοιπους οργανισμούς;
Σήμερα υπάρχει στη διάθεσή μας μια σχεδόν ατελείωτη ποσότητα από υλικό επιστημονικής και πρακτικής φύσης για όλες τις ασθένειες τόσο για την θεραπεία όσο και για την πρόληψη. Υπάρχει όμως εντούτοις μια αντίστοιχη μεγάλη έλλειψη πληροφοριών για την πάλη ενάντια στην ασθένεια με τη βοήθεια της αναπαραγωγής. Αυτή η έλλειψη πληροφοριών είναι εύκολο να εξηγηθεί. Μόνο πολύ λίγα επιστημονικά ιδρύματα ή πειραματικά κέντρα έχουν τους πόρους για ένα πρόγραμμα αυτής της φύσης. Για να μπορέσει κανείς να δει τις θετικές συγκρίσεις, όχι μόνο πρέπει να υπάρχει απαραίτητα ένας μεγάλος αριθμός αποικιών, αλλά και διάφορα σημεία αναφοράς που μόνο οι διαφορετικές φυλές και οι διασταυρώσεις μπορούν να παρέχουν. Όπου εξετάζουμε μόνο μια ιδιαίτερη φυλή ή μια καθαρής φυλής γραμμή, οι μόνες διαφορές που εμφανίζονται είναι εκείνες της ιδιαίτερης φυλής ή της γραμμής. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε καμία διαφορετική γνώση στην αναπαραγωγή για τις δυνατότητες άλλων φυλών ,γραμμών ή σταυρών, στον αγώνα κατά των ασθενειών, εάν δεν έχουμε στο μελισσοκομείο μας όλες τις φυλές για να συγκρίνουμε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ.Ε.

Ασθένειες της ενήλικης μέλισσας
Βαροική ακαρίαση
Οι μέγιστες απώλειες που υφίστανται πάντα οι μελισσοκόμοι ακόμη και σήμερα σε οποιοδήποτε έδαφος, είναι λόγω μιας κυρίως ασθένειας και πρέπει να αποδοθούν στην βαροική ακαρίαση. Η πρακτική εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια μας έδειξε σύντομα και αποφασιστικά ότι υπήρξαν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των φυλών όσον αφορά στην ευαισθησία στην ασθένεια. Μπορούμε να στηριχθούμε σε αυτό το γεγονός γιατί η μελισσοκομία μας κατά τη διάρκεια της κρίσιμης περιόδου της επιδημίας , διατηρήθηκε. Ακόμα σήμερα συνειδητοποιήσαμε ότι η αντίσταση και η ευαισθησία στη βαροική ακαρίαση έχουν κληρονομικούς παράγοντες.
Από την άποψη αναπαραγωγής θα ήταν προφανώς ένα μεγάλο πλεονέκτημα εάν θα μπορούσαμε να ανακαλύψουμε την πραγματική αιτία της αντίστασης και της ευαισθησίας. Αλλά μέχρι τώρα όλες οι έρευνες που γίνονται στα επιστημονικά ιδρύματα Γαλλίας, Ιταλίας Αμερικής και Τσεχίας έχουν καθορίσει μόνο, ότι δεν οφείλεται σε κάποια ανατομική ανωμαλία. Η αιτία της αντίστασης στη βαροική ακαρίαση είναι επομένως άγνωστη σε μας.. Ως εκ τούτου για την επιλογή των εκτροφέων μελισσών δεν έχουμε καμία θετική γραμμή οδηγών στη διάθεσή μας.. Επιπλέον δεν είμαστε ικανοί να εξακριβώσουμε ποιοι κληρονομικοί παράγοντες επηρεάζουν την αντίσταση ή την ευαισθησία. Η αναπαραγωγή επομένως μπορεί να καθοδηγηθεί μόνο από μια συνολική έλλειψη οποιωνδήποτε συμπτωμάτων της μόλυνσης. Πρόοδος στην αναπαραγωγή μπορεί να σημειωθεί πάρα πολύ γρήγορα και σοβαρά, στις περιοχές της χώρας μας στις οποίες η ευαισθησία εμφανίζεται πολύ γρηγορότερα από άλλες.
Nosema
Μια άλλη ασθένεια που ο σύγχρονος μελισσοκόμος πρέπει να εξετάσει, είναι η νοζεμίαση. Nosema. Πρέπει εδώ να πω από όσο η μακρόχρονη εμπειρία μου έχει διδάξει , ότι δεν υπάρχει καμία προφανής αντίσταση σε αυτήν την ασθένεια μεταξύ των μελισσών.
Σήμερα μετά βίας μπορούμε να βρούμε μια αποικία χωρίς κανένα εντελώς σπόριο Nosema, καθώς επίσης στην πλειοψηφία των αποικιών δεν υπάρχει κανένα πραγματικό σημάδι της ασθένειας. Πρέπει επομένως να υπάρξει ευαισθησία και αντίσταση εδώ επίσης. Κατά την άποψή μου τι προκαλεί την αντίσταση ή την προστασία από ένα ξέσπασμα Nosema είναι πάντα η ζωτικότητα της αποικίας. Οι δυσμενείς περιστάσεις, οι κακοί όροι ροής μελιού, ο σκληρός καιρός και οι άσκοπες επεμβάσεις των μελισσοκόμων — έχουν όλες μια επιρροή στην πρόοδο αυτής της ασθένειας. Αλλά στην τελική ανάλυση είναι η ζωτικότητα που ελέγχει την ένταση οποιουδήποτε ξεσπάσματος της ασθένειας.Nosema και ως εκ τούτου την εκδήλωση και ανάπτυξη της. Οι τεράστιες απώλειες που προκαλούνται από αυτήν την ασθένεια οφείλονται κατά την γνώμη μου, κυρίως στις σύγχρονες μεθόδους μελισσοκομίας και ειδικά της αδιάλλακτης αναπαραγωγής που γίνεται στην Ελλάδα με τον παραδοσιακό τρόπο, που δεν δίνειται καμία σημασία και προσοχή στους κινδύνους της ενδογαμίας. Δεν μπορώ να προσυπογράψω στην άποψη ότι η κύρια αιτία Nosema είναι μια έλλειψη γύρης. Στην Ελλάδα όλοι γνωρίζουμε, ότι στις περισσότερες περιοχές αφθονεί η άριστη Ελληνική γύρη, αλλά παρά αυτό, οι περιπτώσεις Nosema εμφανίζονται, εάν ο αποφασιστικός παράγοντας, ζωτικότητα της αποικίας λείπει. Φυσικά μια βέλτιστη ζωτικότητα δεν είναι δυνατή χωρίς μια επαρκή διατροφή με γύρη.
Αντίθετα με την περίπτωση της βαροικής ακαρίασης δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε καμία ειδική αντίσταση στην νοζεμίαση(Nosema) σε καμία από τις φυλές. Ως εκ τούτου υπάρχει μια χαρακτηριστική παραλλαγή στο βαθμό ευαισθησίας. Η Caucasia είναι μια περίπτωση της υψηλής ευαισθησίας όπως είναι επίσης όλες οι φυλές που είναι ανήσυχες κατά τη διάρκεια των χειμωνιάτικων κρύων, και της γρήγορης αναπαραγωγικής ανάπτυξης. Στον αγώνα ενάντια στη νοζεμίαση μέσω της αναπαραγωγής πρέπει προ πάντων, όσο είναι πρακτικά, να αποφύγουμε περσότερο το κυριότερο πράγμα που επιφέρει την απώλεια ζωτικότητας, και εδώ το πρώτο σημείο που πρέπει να εξετάζεται και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη είναι η αποφυγή της ενδογαμίας. Κατά την άποψή μου η αντίσταση στη νοζεμίαση δεν οφείλεται σε οποιοδήποτε παράγοντα αλλά σε μια σειρά παραγόντων που συνδέονται: εκτός από τη ζωτικότητα και με μια ιδιαίτερα αναπτυγμένη τάση για τη συλλογή της γύρης . Είναι σαφές ότι από την άποψη αναπαραγωγής αντιμετωπίζουμε ένα σύνθετο πρόβλημα στην περίπτωση νοζεμίαση. Η μέλισσα φαίνεται να ανέχεται την παρουσία αυτού του παρασίτου σε τέτοιο βαθμό ώστε η δυνατότητα μιας συμβίωσης δεν μπορεί να αποκλειστεί. Εν συντομία, η αντίσταση στη νοζεμίαση εξαρτάται από έναν ολόκληρο συνδυασμό περιστάσεων που μπορεί σίγουρα να επηρεαστεί από την αναπαραγωγή.

Παράλυση
Μια άλλη ασθένεια των ενήλικων μελισσών είναι η παράλυση ή εκείνη η μορφή παράλυσης που εμφανίζεται συχνά όταν συλλέγουν οι μέλισσες το μελίτωμα από τα πεύκα. Δεν είμαι σε θέση να συγκρίνω τις δύο μορφές της ασθένειας, αλλά είναι ένα γεγονός ότι τα συμπτώματα των δύο είναι πολύ παρόμοια ή ίδια. Όλες οι ενδείξεις είναι ότι εξετάζουμε μια ομάδα ασθενειών που πολύ μοιάζουν η μία με την άλλη και εμφανίζονται σε όλο τον κόσμο.
Σύμφωνα με την ερευνητική εργασία που γίνεται από το Δρ L. BAILEY Rothamsted, η παράλυση οφείλεται σε μια μόλυνση ιών που μπορεί να αναπτυχθεί μόνο όπου η κληρονομική ευαισθησία είναι παρούσα. Φαινομενικά αυτός ο ιός είναι παρών στην πλειοψηφία των αποικιών και όπως με την νοζεμίαση δεν έχει επιπτώσεις συνήθως στη γενική υγεία μιας αποικίας. Φαίνεται περαιτέρω πιθανό ότι είναι ένα θέμα μιας σειράς ιών που θα αποτελούσε την ποικιλία των συμπτωμάτων που εμφανίζονται με την παράλυση στις διαφορετικές μορφές της.
Αμερικανική σηψιγονία, American Foulbrood
Είναι γνωστό ότι δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει τη διαφορά που υπάρχει σχετικά με τις ασθένειες των ενήλικων μελισσών μεταξύ των αποικιών, όπως και τη διαφορά με τις ασθένειες του γόνου. Από την άποψη αναπαραγωγής η ερώτηση προκύπτει: πώς μπορούμε με τον ασφαλέστερο και γρηγορότερο τρόπο στη μία ή την άλλη περίπτωση να πετύχουμε έναν κληρονομικό παράγοντα της αντίστασης, που επηρεάζει τις διαθέσεις ευαισθησίας ή επιρροής και καθιστά επιρρεπής την αποικία στην ασθένεια. Ένας υψηλός βαθμός αντίστασης σε μια ασθένεια μπορεί να σημάνει έναν υψηλό βαθμό ευαισθησίας σε άλλη ασθένεια, ειδικά όπου κατά την εκτροφή από τον εκτροφέα δεν έχει δοθεί η δέουσα προσοχή στο θέμα αυτό..
Η Αμερικάνικη σηψιγονία όπως το όνομά του δείχνει είναι μια ασθένεια που προήλθε από τη Βόρεια Αμερική, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η ασθένεια είναι η μέγιστη απειλή στη μελισσοκομία. Για να ελέγξουν την ασθένεια έγιναν πειράματα για πάνω από 40 έτη για να αναπαραγάγουν μια μέλισσες με έναν υψηλό βαθμό αντίστασης στην αμερικάνικη σηψηγονία. Αυτά τα πειράματα κυρίως στέφθηκαν επιτυχώς. Αλλά παρατηρηθεί ότι αυτές οι ιδιαίτερα ανθεκτικές μέλισσες ήταν εξίσου πολύ ευαίσθητες στην ευρωπαϊκή σηψηγονία.
Αυτά τα πειράματα βασίστηκαν στην υπόθεση ότι ο παράγοντας αντίστασης οφείλεται σε μια πολύ ιδιαίτερα αναπτυγμένη ικανότητα για την καθαριότητα. Αυτό ισχύει αναμφισβήτητα γενικά, αλλά είναι απίθανο ότι αυτό είναι ο μόνος παράγοντας στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η ερευνητική εργασία που γίνεται από το Δρ W.C. ROTHENBUHLER στο πανεπιστήμιο του Columbus, Οχάιο, υποστηρίζει ότι μια ανθεκτική αποικία είναι σε θέση να θεραπεύσει τουλάχιστον μέρος ήδη μολυσμένων προνυμφών. Δεν είναι ακόμα σαφές πώς γίνεται αυτό. Έχει υποστηριχθεί ότι οι ανθεκτικές αποικίες παράγουν πιο βακτηριοκτόνα τρόφιμα για την περιποίηση του γόνου. Υπάρχει εντούτοις μια άλλη δυνατότητα, ένα αποτέλεσμα του πολλαπλάσιου ζευγαρώματος, ότι σε μια και την αυτήν αποικία ο ανθεκτικός παράγοντας βρίσκεται στις μεμονωμένες προνύμφες. Αυτή η ιδέα δεν μπορεί να απορριφθεί από πρώτο χέρι: είναι μια πιθανή υπόθεση. Τα αποτελέσματα των προαναφερθέντων πειραμάτων φαίνονται να δείχνουν ότι η καθαριότητα συνδέεται με την κακή ιδιοσυγκρασία. Τα συμπεράσματά μας δείχνουν ότι μια τέτοια γενίκευση δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Η ιδιαίτερα ανθεκτική ποιότητα της καθαρής φυλής carnica, είναι ένα παράδειγμα.
Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να αναπαραγάγουμε τις ανθεκτικές σειρές, ανθεκτικούς πληθυσμούς στις περιοχές όπου δεν υπάρχει καμία ασθένεια ούτε εκεί όπου δεν υπάρχει καμία δυνατότητα των θετικών συγκρίσεων με άλλες αποικίες
Στον αγώνα ενάντια στην ευρωπαϊκή σήψη του γόνου ο καθοριστικός παράγοντας — αν και όχι μοναδικός — όσο ξέρουμε είναι το σθένος. Τα προαναφερθέντα αμερικανικά πειράματα και τα αποτελέσματά τους κάνουν αυτό αρκετά σαφή. Επίσης έχει επιβεβαιωθεί περαιτέρω και από τα πειράματα που γίνονται στην Ελβετία. Εκεί, η Ευρωπαϊκή σηψηγονία, είναι ίσως πιο διαδεδομένη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Ζ.

Αντιφατικές εκθέσεις
Είναι μια εξειδικευμένη εργασία όπου οι αντιφατικές απόψεις, προέρχονται από τον επιστήμονα στο εργαστήριο και από την εμπειρία των εκτροφέων μελισσοτρόφων στον τομέα τους . Όταν αυτό συμβαίνει , η υπόθεση και η θεωρία είναι σε σύγκρουση με την πρακτική εμπειρία, είμαι της άποψης ότι τα συμπεράσματα που επιλέγονται από την εξέταση των αποικιών στις κανονικές περιστάσεις πρέπει να είναι αποφασιστικά. Τα πειράματα που γίνονται στο εργαστήριο δεν αντιστοιχούν πάντα και στη φυσική ζωή της μέλισσας. Αυτό είναι ένα γεγονός που αναγνωρίζεται όχι πάντα και σε μερικές περιπτώσεις αγνοείται. Ένα παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί για την επιβεβαίωση αυτού, με τις εργαστηριακές αναλύσεις των φαρμάκων , κατά της βαρόας, όπου τα ποσοστά καταπολέμησης που αναγράφονται στα φάρμακα δεν συμφωνούν με τον μελισσοκόμο , στο μελισσοκομείο του , που τα εφαρμόζει. Τα μικρής κλίμακας πειράματα επίσης, που γίνονται ακόμη και στους κανονικούς φυσικούς όρους μπορούν να είναι παραπλανητικά. Ο πρακτικός μελισσοκόμος, προ πάντων ο επαγγελματίας μελισσοκόμος, εκτροφέας, του οποίου οι οικονομικοί πόροι βρίσκονται σε κίνδυνο, πρέπει απαραιτήτως να στηριχθεί πλήρως και εξ ολοκλήρου στα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά να κάνει λάθη.
Παρά όλες αυτές τις αμφιβολίες και τη σύγκρουση μεταξύ της θεωρίας και της πρακτικής σε αυτήν την φάση, δεν έχω δισταγμό και τις γνώσεις της εμπειρίας μου να τις εφαρμόσω παράλληλα και με την επιστήμη ως μέσο καταπολέμησης των ασθενειών. Αισθάνομαι ότι μπορώ νόμιμα να κάνω αυτό δεδομένου ότι η εμπειρία μου στις ατελείωτες προσπάθειες να εξεταστεί αυτό το πρόβλημα καλύπτει μια περίοδο περισσότερο από τριάντα έτη εργασίας σχεδόν με όλες τις ευρωπαϊκές φυλές και με μια μεγάλη ποικιλομορφία σταυρών.
Η καθημερινή προσπάθεια με τη σκληρή πραγματικότητα και η σταθερή επαφή με τις μέλισσες θα δώσουν αναπόφευκτα στον καθένα μια διορατικότητα και γνώση της μέλισσας που δεν μπορεί να αποκτηθεί μεμονωμένα από τα συμπεράσματα μιας μελέτης. Εντούτοις παρά αυτόν τον πλούτο της εμπειρίας, έχω μεγάλη επίγνωση για το πόσο ανεπαρκής είναι αυτός ο απολογισμός.

Περίληψη
Στην ερώτηση: Είναι δυνατό να καταπολεμηθούν οι ασθένειες της μέλισσας με τη βοήθεια της επιλεγμένης αναπαραγωγής; Είμαι σε θέση να δώσω αναρμόδιος βέβαια μία καταφατική απάντηση.. Μπορώ να κάνω αυτό επειδή είναι μια απάντηση βασισμένη στα συμπεράσματα που έχουν επιβεβαιωθεί από μια εμπειρία που επιστρέφει για περισσότερο από τα 30 έτη ασχολίας με τις μέλισσες. Μπορούμε να το πάρουμε για δεδομένο ότι η μέλισσα, όπως οποιοδήποτε άλλο ζωντανό πλάσμα, μπορεί από τη φύση να αντλήσει τα μέσα για οποιαδήποτε ασθένεια. Πράγματι στις άγριες περιοχές η μέλισσα ήταν σε θέση να επιζήσει ευκολότερα από ότι στους σημερινούς όρους της σύγχρονης μελισσοκομίας και των σύγχρονων μεθόδων. Στις άγριες περιοχές, η φύση κανόνιζε , και υπήρχε μια άκαμπτη απόρριψη οποιωνδήποτε ευαίσθητων ατόμων και μια αποφυγή των πηγών μόλυνσης. Οι προσπάθειες του σύγχρονου μελισσοκόμου τείνουν να οδηγήσουν στην αντίθετη κατεύθυνση.
Η ανάπτυξη των άνοσων ή ιδιαίτερα ανθεκτικών ατόμων ή των σειρών είναι ένας από τους ουσιαστικούς στόχους στην αναπαραγωγή των φυτών και των ζώων. Πρέπει να έχουμε έναν παρόμοιο στόχο στην περίπτωση της μέλισσας, δεδομένου ότι χωρίς οποιαδήποτε αμφιβολία έχουμε όλες τις δυνατότητες στη διάθεσή μας για αυτόν τον σκοπό. Πράγματι, υποστηρίζοντας τη μακροχρόνια άποψη μπορούμε να δούμε ότι ένα ευρύ φάσμα στην επιλογή στην αναπαραγωγή μπορεί να είναι η λύση του προβλήματος της ασθένειας. Έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα έναν μεγάλο αριθμό φαρμάκων και προφυλακτικών μέτρων ενάντια στις ασθένειες, αλλά απαιτούν μεγάλες δαπάνες χρόνου και χρημάτων, πολύ όμως μεγάλη προσοχή στην προστασία της υγείας του ανθρώπου από τα κατάλοιπα στα προϊόντα, πρέπει να έχει στο μυαλό του ο Έλληνας μελισσοκόμος , και τελικά καταλήγουμε στο ότι η υψηλή αντίσταση μπορεί να μας σώσει .Στην Ελλάδα σήμερα οι διοικούντες τον κλάδο της μελισσοκομίας ,σχετικά με τις σηψηγονίες, απαγόρευσαν τη χρήση των αντιβιοτικών, για την πρόληψη και τη θεραπεία τους, όπως και πολύ σωστά επιβάλει αυτό ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν μόνο μέσο καταπολέμησης επιβάλλεται και επιτρέπεται , η απολύμανση και η καύση των προσβεβλημένων μελισσοσμηνών.

Αυτό το θέμα της πάλης ενάντια στην ασθένεια με τη βοήθεια της εκλεκτικής αναπαραγωγής ήταν και είναι στο μυαλό μου πάντα.

Πηγές:
• ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΗΣ. Δάσκαλος μελισσοκόμων, εμπειρία 40 ετών στις μέλισσες.
• CALE ROTHENBUHLER. 1975. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ ΜΕΛΙΟΥ.
• DZIERZON, Θ*ι. 1845, GUTACHTEN UBER DIREKTOR STOHR IM ERSTEN UND ZWEITENKAPITEL DES General-gutachtens AUFGESTELLTEN FRA GEN.
• LAIDLAW, ΟΡΓΑΝΙΚΉ ΓΟΝΙΜΟΠΟΊΗΣΗ των ΒΑΣΙΛΙΣΣΏΝ ΜΕΛΙΣΣΏΝ ΜΕΛΙΟΎ.
• MACKENSEN, 0, 1951. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ ΦΎΛΩΝ στη ΜΈΛΙΣΣΑ ("APIS MELLIFICA" Λ.).
• TUCKER. 1970. ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑΣ
• POLHEMUS, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΖΕΥΓΑΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ . Περιοδικό της κληρονομικότητας 61 (6): 151-155.
• ROTHENBUHLER, KULINCEVIC, KERR. 1968. ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ.
• BROTHER ADAM

JOHN BATSIS
Δάσκαλος μελισσοκόμων

Φωτογραφίες: